Ochotnicza Straż Pożarna w Radziechowach
998
112
  • OSP Radziechowy
  • OSP Radziechowy
  • OSP Radziechowy
  • OSP Radziechowy
  • OSP Radziechowy
OSP Radziechowy OSP Radziechowy OSP Radziechowy
KRS 0000116212

HISTORIA OSP W RADZIECHOWACH

1912

Radziechowy to miejscowość, która w kronikach opisana jest jako jedna z największych osad żywiecczyzny, sięgając parafią z trzynastowiecznym kościołem, po granice Rzeczpospolitej Polskiej, od północy sąsiadująca ze Słotwiną i Godziszką, od zachodu z Wisłą, od wschodu z Wieprzem i Juszczyną i całą kotliną Soły po Zwardoń włącznie.

Płynący potok Radziechówka, potem Radziechowianka lub Wieśnik, wzdłuż którego budowano zagrody, wykorzystywany był do potrzeb gospodarczych, prania bielizny, a wrazie pożaru do obrony mienia.

W pierwszych latach XX wieku w czasie pożaru dostarczano wodę sposobem „łańcuchowym” oraz wykorzystywano hydropulty. Hydropulty zakupiła gmina Radziechowy w czasie, gdy wójtem był Jan Tracz. Gospodarze radziechowscy, przynależący do Kółka Rolniczego, wstąpili w szeregi Ochotniczej Straży. Zryw ten był godny podziwu, powstał u ludzi z twardą dłonią od pługa, kielni, topora, dźwigania ciężkich kamieni, cięcia i ściągania drzewa z lasu, itp. Z Kroniki OSP w Radziechowach dowiadujemy się, ze w 1905r. w trosce o potrzeby wioski przy Kółku Rolniczym założono OSP Kółka Rolniczego, której zadaniem było chronienie przed pożarami chat i zabudowań gospodarczych. Duże zasługi w rozwoju pożarnictwa mieli: Ks Karol Grygowski wikariusz radziechowski, wójt Tomasz Pieronek, kierownik szkoły Józef Milewski, a także miejscowi rolnicy: Józef Roczyna, Tomasz Pieronek, Józef Pieronek, Jan Pieronek, Wojciech Temel, Franciszek Syposz i Jan Syposz. Prowadzenie straży powierzono najpierw organiście Michałowi Firlejczykowi, potem komendanturę objął Jan Syposz.

Prawię co niedzielę, po nieszporach, na odgłos trąbki strażackiej zbiegali się druhowie na zbiórkę, na której wypełniali polecenia komendanta. Z podziwem spoglądali miejscowi gazdowie i gospodynie na strażaków ubranych w granatowe mundury ze stojącymi kołnierzami, czarno-czerwone pasy, na których zwisały sznury i toporki oraz czarny hełm z białym orłem. Komendant straży miał szablę u boku, którą uniósł przy wydawaniu komendy „baczność”, a wsuwał do pochwy na komendę „spoczni”. Cieszył się on wielkim autorytetem i uznaniem wśród druhów.

Przejęte od gminy hydropulty i zakupioną sikawkę umieszczono w wybudowanej strażnicy pożarnej przed domem gminnym obok kościoła. W 1912r. zakupiono drugą sikawkę ssąco-tłoczącą i ulokowano ją w nowej strażnicy „u Wałowego” obok rzeki.

Ochotnicza Straż Pożarna Kółka Rolniczego uświetniała wszystkie uroczystości kościelne i państwowe. Z szacunkiem odnosiła się do swojego sztandaru, na którym z jednej strony widniał wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej na tle białego orła, a z drugiej św. Florian zalewający konwią ogień płonącego budynku.

Dobrze przygotowani i wyszkoleni druhowie, w czasie pożaru energicznie i sprawnie bronili zagrożonego mienia. W 1912r. jednostka radziechowskiej straży liczyła 27 druhów.

Pierwsza wojna światowa wstrzymała działalność organizacji. Druhowie zostali wcieleni do armii austriacko-węgierskiej i razem z innymi walczyli na frontach. W okresie międzywojenny (1920-1939) odłączono Straż Pożarną od Kółka Rolniczego, a połączono ze Związkiem Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ochotnicza Straż Pożarna w Radziechowach wprowadziła reorganizację i modernizację oddziału. Zdobywała fundusze organizując zbiórki pieniężne, imprezy dochodowe, dzięki którym uzupełniano braki w sprzęcie, umundurowaniu. W porozumieniu z Radą Gminną przystąpiono do budowy nowej remizy, ponieważ istniejące dwie dotychczasowe były niewystarczające. Na placu zakupionym od Józefa Jurasza, dzięki funduszom gminnym i przy współudziale OSP , wybudowano remizę – 2 pomieszczenia i salę posiedzeń. W 1935r. założono oddział OSP w Twardorzeczce, należącej parafialnie do Radziechów. Zaopatrzono go w potrzebny sprzęt i umundurowanie. W 1936r. zakupiono motopompę „Syrenka” i 300m węży strażackich.

W okresie okupacji hitlerowskiej sprzęt przeciwpożarowy przejęli osadnicy niemieccy. Przy likwidacji osadnictwa niemieckiego 1945r. zaginął sztandar OSP Kółka Rolniczego. Motopompę ukryli druhowie( Michał Jura, Jan Galica i Stefan Słapa) w stodole u Tomasza Matlaka. Po okupacji przystąpiono do ponownego organizowania oddziału OSP. Misjętę rozpoczął druh Andrzej Jura, a komendantem został Jan Galica.

W 1957r. wybudowano zbiornik na wodę do celów przeciwpożarowych, zakupiono nową motopompę oraz parcelę pod rozbudowę strażnicy. W 1962r. rozpoczęto budowę Sali widowiskowej. Dobudowano do istniejącego budynku remizy jego zachodnią część, piętro na pomieszczenie biur gromadzkich oraz doprowadzono wodociąg i centralne ogrzewanie.

W czasie obchodzonych uroczystości 60-lecia założenia OSP w Radziechowach odznaczono druhów złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami oraz wręczono odznaki „Strażak Wzorowy”. Wyróżnieni zostali: Mieczysław Jakubiec, Władysław Pieronek, Józef Temel, Józef Wolny, Józef Wisła, Stanisław Temel.

W kronice OSP wymieniono chronologicznie następujących komendantów OSP: Michał Firlejczyk, Jan Syposz, Tomasz Biela, Michał Lach, Władysław Pieronek syn Michała, Władysław Pieronek syn Jana, Schwarz, Jan Galica, Władysław Klimonda, Stanisław Pawlus, Jozef Pawlus, Franciszek Juraszek, Stanisław Temel, Józef Knapek, Józef Temel, Kazimierz Jagosz, Jan Dobosz, Mieczysław Pietraszko.

W dalszym ciągu główną działalnością straży było ratowanie mienia i dobytku w czasie klęsk żywiołowych. W 1947r. OSP Radziechowy brała udział w akcji ratowniczej podczas pożaru tartaku w Bystrej, Żywieckich Zakładach Papierniczych „Solali”, a także różnych prywatnych budynków mieszkalnych i gospodarczych. Do pożaru wyjeżdżano końmi pożyczonymi od ks. Proboszcza lub Andrzeja Jury. Dopiero w 1950r. zakupiono pierwszy samochód ciężarowy, który przystosowano do celów pożarniczych, wkrótce go jednak sprzedano. Jeszcze w 1953r. do pożaru straż wyjeżdżała wozem konnym. Nic też dziwnego, że akcje ratownicze zwykłe kończyły się tym, że strażacy pomagali uratować ludzi, trzodę chlewną oraz dbali, by ogień nie rozprzestrzeniał się na dale obiekty. Zdarzało się, że z powodu trudnych warunków dojazdu i braku wody, zabudowania spaliły się doszczętnie.

Wspomnieć należy także udział w akcji przeciwpowodziowej naszych strażaków w 1970r. i w 1983r. , kiedy rzeka Radziechowianka i Soła wylały, zalewając całe łąki i drogę do Żywca na odcinku od Radziechów do Rybnego.

W 1971r. pożar Rafinerii w Czechowicach pochłoną oprócz innych ofiar, prezesa OSP Radziechowy - druha Mieczysława Jakubca. Został On pośmiertnie odznaczony Złotym Medalem i Krzyżem Kawalerskim Odznaczenia Polski.

W 1971r. OSP w Radziechowach z Komendy Rejonowej w Żywcu otrzymała samochód marki „GAZ”, po kapitalnym remoncie, lecz z kabiną nie przystosowaną do celów pożarniczych. Zarząd zakupił kabinę oraz tylne pomieszczenie na sprzęt pożarniczy od jednostki OSP z Międzybrodzia. Samochód ten służył 4 lata.

W 1972r. jednostka otrzymała nową motopompę, a w 1976r. nowy samochód marki „ŻUK”

W latach 70-tych strażacy wykonali wiele prac społecznych: pomagali przy budowie Ośrodka Zdrowia w Radziechowach, wykonywali różne prace porządkowe, wyczyścili zbiornik przeciwpożarowy, wyremontowali syrenę alarmową, przygotowali zastawki na wodę oraz susznię na węże strażackie.

W 1983r. jednostka OSP z Radziechów zajęła II gie miejsce we współzawodnictwie straży na terenie gminy, a w 1984r. dwa pierwsze miejsca ( drużyna straży oraz drużyna MDP).

W 1984r. jednostka OSP wyremontowała świetlice, którą przez pewien okres wynajmował Urząd Pocztowy.

Widoczny rozwój jednostki nastąpił w latach 80-tych gdy prezesem był Józef Temel, naczelnikiem Mieczysław Pietraszko, jego zastępcą Józef Kupczak, sekretarzem Jan Żyrek, skarbnikiem Michał Habdas. W skład zarządu wchodzili: Jan Jagosz, Stanisław Temel, Jan Gawroński, Jan Konior.

W celu poprawy zabezpieczenia przeciwpożarowego OSP zostaje przekazany samochód SAR 25 na którym znajdowała się motopompa i beczka z dwoma tysiącami litrów wody. Samochód ten wiernie służył druhom prze kilka lat. Po zniesieniu stanu wojennego pojawiła się szansa na ponowną wymianę samochodu. Komenda Rejonowa Zawodowej Straży Pożarnej w Żywcu przekazuje OSP w Radziechowach samochód JELCZ. Samochód ten był częściowo niekompletny. Dzięki pracy druhów naszej jednoski OSP samochód został wyremontowany, został przystosowany do działań ratowniczo – gaśniczych. Samochód STAR 25 zostaje przekazany OSP Przybędza gdzie był eksploatowany przez kilka lat. W 1992r. w rejonie Kuźni Raciborskiej wybuchł groźny pożar który obejmuje kilka tysięcy hektarów obszarów leśnych. Wraz z kilkunastoma samochodami z terenu Żywiecczyzny nasi strażacy gaszą pożary przez kilka dni w rejonie Kotlarni Sierakowic i Twarogu. Po zakończeniu akcji samochód wraca z licznymi uszkodzeniami ( pęknięty zbiornik wodny). Naprawa następuje w Jelczańskich Zakładach Samochodowych. Zostaje wymieniony zbiornik wody, armatura wodna i odmalowane nadwozie. W 1993r. jednostka OSP w Radziechowach zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

W 1995 przypada 90-lecie OSP Radziechowy.

Zarząd oraz druhowie organizują uroczystość na której zostaje przekazany i poświęcony sztandar.

Na uroczystość przybyło ponad 20 jednostek OSP z terenu Żywiecczyzny.

W uroczystościach brali udział: Wice Wojewoda Bielski Jan Wysogląd były naczelnik Gminy Radziechowy – Wieprz.

W latach 90-tych zawiązuje się Koło LOK które prężnie działa przy OSP.

Dobre wyniki w strzelectwie to liczne wyjazdy na zawody rejonowe na Żarze, a także w Moszczanicy, Żabnicy, Gilowicach.

Corocznie organizowane były też zawody gminne o puchar Prezesa Gminnego ZOSP w strzelectwie.

Koniec lat 90-tych to pasmo dobrych wyników w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminy i rejonu. Duży wkład do tych osiągnięć to zaangażowanie młodzieży i druhów OSP.

Zarząd straży za dobre wyniki zorganizował w tym czasie kilka wycieczek do Krakowa, Wieliczki, Ojcowa oraz Zakopanego ze spływem Dunajcem. To także okres w czasie którego Radziechowy i Żywiecczyzna zostały objęte klęską powodzi. Doszło do wielu zerwań i uszkodzeń mostów oraz podtopień. W wielu tych akcjach strażacy wykazali wiele trudu i poświęcenia. Wejście w XXI wiek to myśl Zarządu o zbliżającym się 100-leciu OSP. W 2002r. rozpoczęto od remontu sanitariatów, pomieszczeń gospodarczych, świetlicy oraz ganku.

Remonty te w dużej mierze pokryte zostały z funduszu OSP.

Po ich wykonaniu, zaczęto myśleć o wymianie samochodu. Dzięki staraniom w Zarządach Gminnych, Powiatowych oraz Wojewódzkim, po uzyskaniu dotacji z Zarządu Głównego, Urzędu Gminy, Komendy Głównej i własnego wkładu doszło do zakupu samochodu FORD TRANSIT.

1912 Członkowie OSP w roku 1930 na tle remizy Przegląd OSP przez Starostę z Żywca Ob. Dellingera w roku 1937 Miejscowa orkiestra wita Starostę Ob. Dellingera przybyłego na przegląd OSP w Radziechowach w roku 1937

Nasi sponsorzy:

Administracja | Poczta | Priv
interstrony.net